Over JK Acoustics

Sinds de start in 1977 is JK acoustics uitgegroeid tot een gevestigd merk, dat de reputatie heeft verworven van een topklasse audiomerk. Met een eigen gezicht en een consequente ontwerpfilosofie.

De ontwerper Johan Ketelaar heeft door de jaren heen produkten ontwikkeld die voor de goede luisteraar herkenbaar zijn als produkten waar dezelfde hand aan heeft gewerkt. Basis voor het succes van JK acoustics is de duidelijke ontwerpfilosofie.

Johan Ketelaar: “Wij stellen ons altijd ten doel het klankbeeld wat wij voor ogen hebben verder te verfijnen. De belangrijkste gehoormatige kenmerken zijn op de eerste plaats “ruimte” en “lucht” in het klankbeeld, met een rijkdom aan detail. Er mag geen kleuring ontstaan, zodat ook de definitie in het midden/laag gewaarborgd is. Daarnaast mag er, ook na lang luisteren, geen luistermoeheid optreden. Dit klankbeeld is zowel in de versterkers, luidsprekers alsook in de kabels terug te vinden.”

JK Acoustics wil niet om commerciële redenen elk jaar een nieuwe versie van een bepaald apparaat op de markt brengen. Alleen als wij daadwerkelijk het nut van een verandering of vernieuwing inzien, gaan wij over tot het op de markt brengen van een nieuw produkt. Het is geen uitzondering dat een JK produkt langer dan 5 jaar in ongewijzigde vorm leverbaar blijft. Mede daardoor blijft een JK produkt zo waardevast”.

De basis voor deze filosofie is onder meer de ervaring die Johan Ketelaar heeft opgedaan in de opnamestudio. Vanuit die achtergrond zijn de produktkarakteristieken van JK acoustics eenvoudig te verklaren: Hificomponenten behoren zo nauwkeurig mogelijk de aangeboden muziek weer te geven en daaraan zelf geen dimensie toe te voegen. De techniek staat duidelijk in dienst van de muziek. Het doel: High Fidelity, oftewel een volkomen natuurgetrouwe realistische geluidsreproductie.