JK Optima VI

Algemeen
Tot de ontwikkeling van de JK acoustics Reference 1 & 2 luidspreker vormde de JK-04 de top van het luidsprekerprogramma van Johan Ketelaar en werd destijds zeer lovend in de pers ontvangen. De luidspreker is in de loop der jaren meegegroeid met de ontwikkelingen op het gebied van luidsprekertechnologie. Zo werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de tweeter welke werd toegepast in de JK acoustics Optima I MkII, echter in een later stadium kwam een nieuwe tweeter beschikbaar van een hogere kwaliteit, waarmee de geluidsweergave van de JK-04 beduidend kon worden verbeterd.
Door de ontwikkeling van de JK Reference luidspreker ontstond meer inzicht in de kwaliteiten van de toegepaste wisselfilters en de daarin verwerkte elektronica. En de ontwikkelingen ten aanzien van luidsprekerunits stonden natuurlijk ook niet stil.
Aangezien de kastconstructie van de JK-04 nog steeds een uitstekende basis vormt voor een goede luidspreker, werd dit ontwerp opnieuw als basis genomen voor een nieuw te ontwikkelen luidspreker. Het gehele ontwerp onderging een uitgebreide revisie. Principes zoals die worden toegepast in het ontwerp van de JK Reference luidspreker, bleken het oorspronkelijke ontwerp van de JK-04 sterk te verbeteren: de JK acoustics Optima VI was geboren.

Ontwerp
De kastvorm is ongewijzigd gebleven. Het betreft een constructie met een aantal nauwkeurig berekende afschuiningen aan de voorzijde, die een belangrijke invloed hebben op de afstraling van het geluid. Hierdoor neemt in vergelijking met een uit één vlak bestaand front de spreiding van het geluid toe, wat resulteert in een geluidsbeeld dat meer los van de luidspreker staat. 

Het kastmateriaal is gemaakt van MDF en wordt inwendig gedempt met loodbitumen, noppenschuim en wol. Aan de onderzijde bevinden zich een viertal inslagmoeren. Deze bieden de mogelijkheid om met behulp van spikes de luidspreker van de vloer te ontkoppelen. Een nog meer efficiënte vloerontkoppeling bestaat uit het plaatsen van de luidspreker op een plaat van massief marmer, welke zelf rust op een viertal siliconendempers.

Drivers
De weergave van middentonen wordt nog altijd verzorgd door een Kevlar conus die is opgehangen in een 13 cm aluminium chassis met kapton spoeldrager -de unit wordt betrokken van Focal-. In het centrum bevindt zich een parabolisch toelopende kegel die een belangrijke functie vervult bij het voorkomen van bundeling van het geluid en daarmee een betere en meer open spreiding garandeert.
Nieuw is de toepassing van de hogetonenweergever, die ook wordt toegepast in de JK Reference 1 en de JK Reference Junior. De basis bestaat uit 6 mm dikke aluminimum plaat; daarachter bevindt zich de behuizing van de tweeter. De spreek spoel ervan is van puur zilverdraad en de feitelijke driver is een softdome, welke aan de binnenzijde is gedempt met een uiterst dun laagje natuurrubber.
Het allerlaagste laag wordt verzorgd door een nieuw type woofer die is geplaatst in het onderste deel van de luidspreker. De techniek van de symmetrisch belaste kamer voor het laag bleef gehandhaafd. Hiermee is een snelle en zeer strakke laagweergave gegarandeerd.

Filtering
De filtering van de toegepaste luidspreker werd geheel vernieuwd. Technieken die worden toegepast in de JK Reference hebben nu ook hun beslag gekregen in de JK Optima VI. Om de problemen van het laag naar het sublaag te voorkomen ontbreekt een laag-af filter voor de middentoner. De laagweergever in de symmetrisch belaste laag-kamer loopt door tot 100 Hz, waarna de middentoner het daarboven gelegen laag voor zijn rekening neemt.

Klank
De revisie van de JK-04 tot de JK Optima VI heeft ertoe geleid dat het klankkarakter verder is verbeterd ten opzichte van de toch al byzonder fraaie weergave van de JK-04, wat tot uitdrukking komt in een nog grotere openheid en een nog meer neutrale weergave.

(Eigenaren van de JK-04 bieden wij de mogelijkheid hun huidige luidsprekers op te waarderen tot een JK acoustics Optima VI; hierbij worden de tweeter en de woofer vervangen en ondergaan de wisselfilters een revisie.)