JK Reference Stereo Amp

 

Algemeen
De JK acousties Reference Stereo Amp is een stereo eindversterker met een uitgangsvermogen van 2 x 60 Watt. De versteker is geheel gescheiden opgebouwd, het linker en rechter kanaal zitten elk aan één van de koelblokken gemonteerd. Dit bevordert de kanaalscheiding. De voeding bestaat uit een 200Watt R-Core transformator met in totaal 10 elco’s van 3300uF. Deze Elco’s zijn speciaal geselecteerd qua klank. De gehele nieuwe Reference lijn gebruikt hetzelfde type elco’s. Door de capaciteit van de elco’s is de versterker beter in staat grote stromen aan de luidspreker te leveren, lage frequenties blijven dus altijd onder controle. Tevens komt deze opzet ten goede aan klank en dynamiek.

VORMGEVING
Op de voorzijde van de versteker bevindt zich één power LED met daaronder de aan/uit schakelaar. Op de achterzijde bevindt zich de zekeringhouder en de aansluitingen voor de signaalingangen en de luidsprekeruitgangen. De twee zijkanten zijn de koellichamen waar de versterkers opgemonteerd zijn. Dimensie zijn exact hetzelfde als de andere producten in de Reference lijn.

Techniek
Het totale versterkerontwerp is DC-geregeld. Dit houdt in, dat er geen condensatoren in de signaalweg voorkomen. Een optimale signaaloverdracht wordt hiermee bereikt. Een zeer belangrijk onderdeel van de versterker is de voeding. Deze moet in staat zijn de versterker van voldoende stroom te voorzien. De voeding is opgebouwd met tien, door JK acoustics geselecteerde, audiocondensatoren met een zeer grote capaciteit. Er wordt een groot dynamisch vermogen gerealiseerd waardoor de laagweergave en daarmee het totale klankbeeld steeds onder controle blijft.

Specificaties JK acoustics Reference Stereo Amp
Uitgangsvermogen aan 8 Ohm 2 x 60 W
Piekvermogen meer dan 200 W (2 Ohm, 10 msec)
Totale Harmonische Vervorming 0,004 % bij 60 W / 8 Ohm, 1 kHz
Ingangsgevoeligheid volgt
Dempingsfactor meer dan 300
Totale versterking volgt
Signaal/ruisverhouding beter dan 90 dB
Vermogensbandbreedte 1 Hz -100 kHz (-3 dB)
R-Core transformator 200 VA
Capaciteit voedingselco’s 33.000 uF
Opgenomen vermogen minimaal 25 W
Afmetingen (b x h x d) 300 x 110 x 300 mm

 

 

Bovenkant def

Achterkant def