JK 04

De JK-04 is een hoogwaardig driewegsysteem dat gebaseerd is op de modernste inzichten en technieken. Door middel van uitgebreide computerberekeningen is een optimale relatie gevonden tussen luidsprekerchassis en kastvorm.

Kastvorm
Meestal is de vorm van een luidsprekerkast rechthoekig. Deze vorm is minder geschikt voor het verkrijgen van een regelmatig afstraalgedrag. Het afstraalpatroon van een rechthoekige kast heeft meestal de vorm van een tamelijk smalle parabool. Een dergelijk patroon is voor stereoweergave niet erg gunstig. Alleen in het snijpunt van de naar binnen gerichte luidsprekers ontstaat een goed stereobeeld. Hoe verder men zich van deze luisteras verwijdert, hoe minder duidelijk het stereobeeld wordt. Bij + of - 15 graden van de luisteras bedraagt de verzwakking van het afgestraalde geluid ca. 3 dB, bij 20 graden is de verzwakking al 6 dB en boven de 20 graden ontstaat een gat. Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de invloed van behuizingen op de weergavekarakteristiek van uiteenlopende vormen luidsprekerkasten. Voorts zijn er uitvoerige onderzoeken gedaan naar de plaatsing van de chassis in de kast.
Om het meest gunstige afstraalpatroon te kunnen bepalen, ontwikkelde JK Acoustics een computerprogramma. Hiermee werd vastgesteld, dat de zijwanden van de kast het best elk uit 3 vlakken kunnen bestaan; het middelste zijvlak onder een hoek van 76 graden en het voorste zijvlak onder een hoek van 38 graden (zie tekening). De beste stereoweergave wordt verkregen door de luidsprekerkasten zodanig te plaatsen, dat het middelste zijpaneel van de kasten loodrecht op de achterwand staat (zie tekening). Het resultaat hiervan is, dat het niet zo kritisch meer is om exact in het midden tussen de luidsprekers te zitten. Bovendien is de kans op staande golven in de kast kleiner.

Toegepaste chassis
Het uiterste laag wordt verzorgd door een 17 cm basweergever, die in de kast akoestisch symmetrisch wordt belast. Dit systeem staat borg voor een zuivere, strakke basweergave, die niet wordt beïnvloed door de ruimte waarin de luidsprekers staan.
Voor het middengebied wordt een 13 cm gegoten aluminium chassis met een kapton spoeldrager toegepast. Dit chassis heeft een bijzonder grote magneet en een Kevlar conus. Om bundeling van het geluid tegen te gaan, wordt een parabolisch toelopende kegel gemonteerd op de plaats van de stofkap. Dit resulteert in een nog snellere, opener weergave en een verbeterde spreiding van het geluid.


Kevlar middentoner van Focal

Voor het laag/midden gebied wordt bij de middentonen geen filtering toegepast, om faseproblemen van laag naar laag/midden tot een minimum te beperken. De baspoort en het laag/midden zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat de frequentiekarakteristiek zo recht mogelijk blijft. Deze is recht binnen 1 dB van 35 Hz tot 20.000 Hz. Voor het hoog wordt een tweeter toegepast, die zijn goede eigenschappen reeds ruimschoots heeft bewezen in andere JK luidsprekers.

Techniek
Het wisselfilter is na uitvoerig onderzoek en computerberekeningen zodanig samengesteld, dat de frequentiebereiken per chassis elkaar uiterst nauwkeurig opvolgen, om een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek te verkrijgen zonder het afstraalgedrag te beïnvloeden. Voor een strakke, schone geluidsweergave is bi-wiring van essentieel belang. Derhalve heeft de JK-04 gescheiden aansluitingen voor de midden/hoog luidspreker en voor de lagetonen luidspreker. Vanuit de versterker worden per kanaal twee luidsprekerkabels naar de luidsprekerbehuizing geleid. Een kabel voor de basweergever en een voor de midden/hoog weergever. Eventueel kunnen meerdere versterkers aangesloten worden op één luidsprekersysteem.

Kastmateriaal
De kast is gemaakt van MDF-plaat, gedempt met loodbitumen, en hoogwaardig dempingsmateriaal. Aan de onderzijde heeft de behuizing spikes, zodat de bodem vrij van de vloer blijft. Deze spikes zijn met een schroefdraad gemonteerd en kunnen dus worden verwijderd.

Resultaat
De vlakke frequentiekarakteristiek, de gunstige kastvorm, de uitgebalanceerde plaatsing van de chassis en de geperfectioneerde midrange hebben geleid tot een luidsprekersysteem, dat zowel wat betreft de geluidskwaliteit als het afstraalgedrag als ideaal kan worden beschouwd. De beide weergevers zorgen samen voor een homogeen geluidsbeeld en staan borg voor een ongeëvenaard zuivere stereoweergave en spreiding.

Specificaties JK acoustics JK04
Frequentiekarakteristiek 35 Hz - 20 kHz, 1 dB (in normale kamer op 1 m afstand)
Systeem gesloten luidsprekerbehuizing voor het midden en het hoog
symmetrische belasting voor het sublaag
Akoestischedemping Prittex dempingsmateriaal, synthetische wol en loodbitumen
Luidsprekers 3, waarvan 1 in de kast en 2 in verticale lijn
Scheidingsfrequenties 100 Hz - 3.800 Hz
Scheidingsfilter helling 6 dB - oktaaf
18 dB - oktaaf
Impedantie 8 Ohm
Rendement 88 dB, effectieve geluidsdruk op 1 m afstand en 1 Watt in 8 Ohm, sinusgolf 300 Hz
Vervorming < 1,0 % bij een effectieve geluidsdruk van 90 dB
Geschikt versterker vermogen 30 Watt tot 150 Watt, hoger mits het een goede versterker betreft
Aansluiting hoogwaardige kleverbinding voor 10 mm2 koperaders
Afmetingen (h x b x d) 97,5 x 26 x 30 cm
Gewicht 28 kg