JK Active 65

Algemeen
De JK acousties ACTIVE 65 is een mono eindversterker met een uitgangsvermogen van 65 Watt. Het toepassen van mono eindversterkers in een geluidsinstallatie heeft diverse voordelen. In de eerste plaats wordt het audiosignaal volledig gescheiden verwerkt. Het voordeel hiervan is, dat het linker en rechter kanaal elkaar onderling niet kunnen beinvloeden, dit bevordert de kanaalscheiding. Een tweede voordeel is, dat de versterker vlak bij de luidspreker kan worden geplaatst. De luidsprekerkabel kan dan kort gehouden worden zodat een betere controle over de luidspreker plaatsvindt. Het derde voordeel: elke versterker beschikt over zijn eigen voeding die opgebouwd is met 8 JK audio-condensatoren. Hierdoor is de versterker beter in staat grote stromen aan de luidspreker te leveren, lage frequenties blijven dus altijd onder controle. Tevens komt deze opzet ten goede aan klank en dynamiek.

VORMGEVING
Op de voorzijde van de ACTIVE 65 bevinden zich LED-indicaties voor "ON" en "PEAK". Op de achterzijde zijn de netschakelaar, de zekeringhouder en de aansluitingen voor de signaalingang en de luidsprekeruitgang geplaatst. De behuizing van de versterker is tevens het koellichaam voor de eindtransistoren. Dit geeft de versterker een opvallend en fraai uiterlijk.

Techniek
Het totale versterkerontwerp is DC-geregeld. Dit houdt in, dat er geen condensatoren in de signaalweg voorkomen. Een optimale signaaloverdracht wordt hiermee bereikt. Met deze DC-regeling is het tevens mogelijk voorversterkers met een DC-uitgang aan te sluiten.
Er zijn geen uitgangsrelais in de versterker gebruikt. Dit heeft als voordeel, dat de geluidskwaliteit nooit zal teruglopen als gevolg van ingebrande of vervuilde contacten. De kortsluitbeveiliging wordt gerealiseerd met een glaszekering. Het nadeel van de inwendige weerstand van deze glaszekering is elektronisch geƫlimineerd.
Een zeer belangrijk onderdeel van de versterker is de voeding. Deze moet in staat zijn de versterker van voldoende stroom te voorzien. De voeding is opgebouwd met acht, door JK acoustics geselecteerde, audiocondensatoren met een zeer grote capaciteit. Er wordt een groot dynamisch vermogen gerealiseerd waardoor de laagweergave en daarmee het totale klankbeeld steeds onder controle blijft.

Specificaties JK acoustics Active '65'
Uitgangsvermogen aan 8 Ohm 65 W
Klasse-A vermogen 5 W
Piekvermogen meer dan 200 W (2 Ohm, 10 msec)
Totale Harmonische Vervorming 0,004 % bij 65 W / 8 Ohm, 1 kHz
Ingangsgevoeligheid 0,46 V
Dempingsfactor meer dan 300
Totale versterking 34 dB
Signaal/ruisverhouding beter dan 90 dB
Vermogensbandbreedte 1 Hz -100 kHz (-3 dB)
Ringkerntransformator 160 VA
Capaciteit voedingselco's 37.600 mF
Opgenomen vermogen minimaal 25 W
Afmetingen (b x h x d) 170 x 80 x 340 mm
Gewicht 5 kg