JK Active I MKII

De kwaliteit van de weergave van een geluidsinstallatie hangt in zeer grote mate af van de combinatie versterker-kabel-luidspreker. Onder alle bedrijfsomstandigheden dient de versterker de luidspreker onder controle te houden. De electrische reactie (tegen E.M.K.) van de luidspreker mag geen enkele invloed hebben op het uitsturingsgedrag van de versterker. Dit wordt bereikt door het toepassen van een overgedimensioneerde voeding, die onder alle bedrijfsomstandigheden stabiel blijft.

Voeding
De voeding van de Active 1 MKII is zeer ruim opgezet. Er wordt een ringkerntransformator toegepast met een vermogen van 625 VA, terwijl de capaciteit van de zeer hoogwaardige condensatoren in deze voeding maar liefst 66.000 µF bedraagt. Deze kunnen een piekstroom leveren van 40 Ampère op het moment dat het audiosignaal daarom vraagt.

A-klasse instelling
Om tot een zeer muzikale geluidsweergave te komen wordt de Active 1 MKII tot 50 Watt in A-klasse geschakeld. Dit betekent, dat er in de vermogensversterker geen vervormingsprodukten ontstaan ten gevolge van schakelende transistoren. De overgang van A-klasse naar AB-klasse geschiedt geheel onhoorbaar.

Componenten
De Active 1 MKII is opgebouwduit componenten, die zorgvuldig zijn uitgezocht op geluidskwaliteit en waarbij tevens veel aandacht is besteed aan de opstelling daarvan. Dit, om de stabiliteit van de versterker onder alle omstandigheden te kunnen garanderen.Waar mogelijk en nodig is gebruik gemaakt van de fameuze JK Acoustics Type III luidsprekerkabel. De printbanen zijn 2 x zo dik als gebruikelijk, om grote stromen moeiteloos te kunnen verwerken.

Vermogen
De Active 1 MKII bezit een groot uitgangsvermogen van 200 Watt aan 8 Ohm per kanaal. Het dynamisch vermogen gedurende 10 miliseconde bedraagt zelfs 1350 Watt aan 2 Ohm per kanaal.

Opbouw
De schakeling van de Active 1 MKII bezit verschillende byzondere kenmerken.

  • Cascodeschakeling op de ingang: Met behulp van een dergelijke schakeling treedt oversturing aan de ingang veel minder snel op.
  • Voedingsspanning eindtrap: bij conventionele versterkers is de stuurtrapvan de eindversterker aangesloten op de helft van de voedingsspanning. Bij de Active 1 MKII staat de stuurtrap tussen de twee voedingsspanningen in, hetgeen resulteert in een veel groter dynamisch bereik van de eindtrap.
  • tegenkoppeling: ook de tegenkoppeling in deze schakeling is uniek ten opzichte van die in andere versterkerontwerpen. De snelheid van de signaalopbouw en het fasegedrag van het signaal in de versterker zijn daardoor altijd optimaal.

Controle
Het is belangrijk, dat de dempingsfactor van de versterker onder alle omstandigheden groot genoeg is om de luidspreker onder controle te houden. Als dit niet zo is, heeft dit grote invloed op de laagweergave. De Active 1 MKII heeft een zeer hoge dempingsfactor van 1.000, en is in staat ook bij extreem lage luidsprekerimpedanties de luidspreker perfect onder controle te honden.

Bedrijfstemperatuur A-klasse versterkers klinken het best wanneer ze op temperatuur zijn. De Active 1 MKII heeft een speciale "Standby/On" schakeling, die ervoor zorgt dat de versterker altijd aan kan blijven staan zonder dat hij veel stroom vraagt uit het lichtnet. Hierdoor klinkt de versterker direkt na inschakelen al optimaal.

Weergavekwaliteit
Wanneer een versterker goed ontworpen is, levert deze een driedimensionaal geluidsbeeld. Hoogte, breedte endiepte zijn uitstekend waarneembaar, stemmen en instrumenten zijn alle op vaste plaatsen te lokaliseren.

Toepassing JK Acoustics Active 1 MKII mono eindversterkers worden, behalve in de huiskamer tot volle tevredenheid gebruikt door diverse geluidsstudio's, waar een perfekte en probleemloze weergave een eerste vereiste is.
Zo zijn ze onder andere in gebruik bij: Balance Recordings; E.M.I. Studio's; M.C. Studio's; Roba Music; Market Team Records; S.T.H. Recordings; Rosegarden Studio's; Digipro.

Specificaties JK acoustics Active 1 MKII
Pure A-klasse versterking> 50 Watt
Uitgangsvermogen aan 8 Ohm 200 Watt
Uitgangsvermogen aan 4 Ohm 350 Watt
Uitgangsvermogen aan 2 Ohm 560 Watt
Uitgangsvermogen aan 1 Ohm 680 Watt
Piekvermogen meer dan 1.350 Watt aan 2 Ohm / 10 msec.
Totale Harmonische Vervorming 0,008 % bij 160 Watt
Ingangsimpedantie 1,8 kOhm
Ingangsgevoeligheid 0,8 Volt
Dempingsfaktor aan 8 Ohm 1000
Vermogensbandbreedte 10 Hz - 0,5 dB; 100 kHz - 0,8 dB>
Signaal/ruisverhouding
- open ingang, max. vermogen
88 dB ongewogen
105 dB gewogen noise A
Ringkerntransformator 625 VA
Capaciteit elco's 66.000 uF
Stroomverbruik
- minimaal (spaarschakeling)
- maximaal

25 Watt
600 Watt
Afmetingen (h x b x d) 173 x 247 x 300 mm
Gewicht 12,5 kg