JK DAC 1

Dit gecombineerde apparaat is na diverse jaren van intensief onderzoek tot stand gekomen. Deze DA-converter werkt met 16 bits en 4 maal oversampling. Meer of minder bits en een hogere verwerkingssnelheid leiden zeker niet per definitie tot verbetering van de geluidskwalileit. Na uitvoerig onderzoek is gebleken, dat de juiste keuze en toepassing van de electronica verreweg het belangrijkst is.

Voeding Aan alle voedingsspanningen is zeer grote zorg besteed. Deze zorg resulteert in 9 aparte voedingsbronnen, die alle electronisch ontkoppeld zijn om te voorkomen dat er interferentieproblemen ontstaan. Twee voedingstransformatoren zorgen voor het volledig gescheiden voeden van het digitale- en analoge audiogedeelte.

Digitale aansluitingen De digitale ingangen, zowel optisch als elektrisch, zijn geschikt voor het verwerken van samplefrequenties van 32 kHz voor digitale radio, 44.1 kHz voor CD-spelers en PCM processoren en 48 kHz voor DAT-recorders.

Digitale omzetting
Achtereenvolgens passeert het uit de CD speler, PCM processor of DAT-recorder afkomstige seriële digitale signaal een processor, die het in drie signalen splitst (klok, audio en L/R) om het vervolgens toe te voeren aan het digitaalfilter. Daarna wordt de andio informatiegescheiden van deoverige digitale informatie door middel van opto-couplers. Dan passeert de digitale audio informatie de eigenlijke D/A omzetter en komt terecht in de stroom/spannings omzetter.

Stroom/spanning Omzetting
De stroom/spanningsomzetting is geheel discreet uitgevoerd, en heeft, samen met de analoge filtersectie en deëmphase een aparte voeding van +/- 24 Volt. Het resultaat hiervan is, dat er minder impulsvervorming ontstaat dan bij het gebruik van IC's. Het analoge audiosignaal wordt nu toegevoerd aan het JK CD-filter.

Filtering
Het JK Acoustics CD-filter geniet reeds ruime bekendheid en heeft als aanzet gediend tot de ontwikkeling van deze D/A converter. Hierin wordt gebruik gemaakt van twee mono filters, die geheel electronisch van elkaar en van de rest van de schakeling zijn ontkoppeld. Dit houdt in, dat vervorming via voedingslijnen uitgesloten is. De uitgangsimpedantie van de stroom/spanningsomzetter is zo laag, dat er een passieve deëphase kan worden toegepast. Het voordeel hiervan is, dat faseproblemen tot een minimum worden beperkt.

Buizen Lijnversterker
Het is beslist niet optimaal een D/A omzetter via een simpele volumeregelaar rechtstreeks op een eindversterker aan te sluiten. Daarom wordt een lijnversterker toegepast die met buizen werkt.

Maar buizen hebben specifieke nadelen, te weten:

  • De levensduur is vrij kort.
  • De ruststroominstelling van de buis verloopt, waardoor de klank verandert.
  • De kwaliteit van de laagweergave blijft achter.

Voor deze nadelen is een perfekte oplossing gevonden:

  • Er is voor een longlife type buis gekozen, die in theorie 10 x zo lang mee gaat als een normale buis.
  • Er wordt een stroombron instelling gebruikt, die ongeacht de leeftijd van de buis de instelling ervan constant houdt.
  • Er worden speciaal voor JK Acoustics gefabriceerde condensatoren toegepast, tezamen met DC tegenkoppeling.

DC Uitgevoerde Overall Tegenkoppeling
Het komt nog steeds veelvuldig voor, dat in conventionele buizenversterkers de tegenkoppeling plaatsvindt achter de uitgangscondensator, waardoor de lage frequenties gaan oplopen omdat de impedantie van de condensator in het laag anders is dan die in het hoog. In de JK buizen lijnversterker is de koppelcondensator achter de tegenkoppellus geplaatst, waardoor de tegenkoppeling, ook in het laag, constant blijft. Dit resulteert in een zuivere en strakke laagweergave.

Algemeen De uitgangsweerstand van de buizenversterker is 300 Ohm, waardoor de JK Acoustics mono eindversterkers moeiteloos worden aangestuurd. Ook andere eindversterkers zullen niet voor problemen zorgen.
Het gebruik van de speciale JK-condensatoren in de voeding en in de signaalleidingen leidt tot een ongekend open, schone en evenwichtige geluidsweergave. Deze D/A converter voor een zeer muzikale weergave, die tot in lengte van jaren elke digitale programmabron volledig tot zijn recht laat komen, terwijl de buizen lijnversterker alle bekende voordelen van een buizenversterker bezit maar waarvan de nadelen zijn geëlimineerd.

Specificaties JK acoustics DAC 1
Digitaal formaat S/PDIF
Soort D/A conversie 4 x oversampling, 16 bit
Aantal D/A converters 2
Type D/A converter Burr Brown PCM5U/K
Demodulator Sony CX23053 / Yamaha YM3623B
Digitaal filter Philips SAA7220P/A
Frequentiecurve recht binnen 0,2 dB van 20 Hz - 20 kHz
Kanaalscheiding 84 dB , 1 kHz
Quantiseringsruis (lineair) 93,5 dB
Dynamisch bereik 97 dB
THD ruis -82 dB, < 0,01 %
Resolutie 18 bit L/R
Uitgangsspanning 2 V; 6 dBV
Uitgangsimpedantie 3,5 Ohm (lijn 185 Ohm)
Sample frequenties 32, 44.1 en 48 kHz
Indicatoren warm up, operating, digital lock, emphasis
Digitale ingangen 3, 2 coaxiaal en 1 optisch
Analoge ingangen 2, 1 vast en 1 regelbaar via lijntrap
Lijningangen 2
Afmetingen (h x b x d) 85 x 435 x 380 mm
Gewicht 5 kg