JK DAC 65 24bit

Algemeen

De JK acoustics DAC 65 is een DA converter met 2 coaxiale digitale ingangen, 1 optische digitale ingang. Daarnaast is voorzien in 1 optische digitale uitgang en uiteraard een analoge uitgang.

Vormgeving
Aan de voorzijde van het apparaat bevinden zich de keuzeschakelaar voor de digitale source. Door middel van LED's wordt informatie verstrekt over de sample frequentie en het aanwezig zijn van een correct digitaal signaal op een geselecteerde broningang. De achterzijde is voorzien van een netschakelaar, zwaar vergulde cinch aansluitingen voor de analoge uitgang en de coaxiale digitale ingang. De optische in- en uitgangen zijn uitgevoerd met Toshlink connectoren.

Techniek
De eigenlijke DA converter bestaat uit twee 24 bits DA converters. Deze reconstrueren het originele signaal zeer nauwkeurig. Van elke converter worden de 2 Most Significant Bits (MSB) optimaal ingesteld, zodat nuldoorgangsvervorming wordt geëlimineerd en ook de kleinste audio-signalen zuiver worden weergegeven. De DA converters worden van hun informatie voorzien door een digitaal filter met 8-voudige oversampling.
De stroom-spanning omzetters en de analoge uitgangsfilters zijn geheel discreet opgebouwd. Transiënt Intermodulatie Vervorming (TIM) kan met discrete schakelingen op een effectieve wijze worden geminimaliseerd. Uitgangscondensatoren worden vermeden dankzij de toepassing van een DC-regeling, die de offsetspanning op de uitgang op 0 Volt DC houdt. Op deze manier wordt het geluidssignaal niet aangetast door de nadelige invloeden van koppelcondensatoren.
De voedingsspanningen voor de analoge elektronica worden geleverd door parallelstabilisatoren die voor elk deel van de schakeling apart zijn opgebouwd en gebufferd. Deze buffering bestaat uit speciale, door JK acoustics, geselecteerde audio condensatoren met een grote capaciteit en lage inwendige weerstand. Op deze manier wordt een zeer lage impedantie van de voeding gerealiseerd, waardoor deze zich als een bijna ideale spanningsbron gedraagt.
Voor het analoge en digitale deel worden gescheiden ringkemtransformatoren gebruikt die elk voorzien zijn van een magnetische afscherming om beïnvloeding van het audio signaal door magnetische inductie te voorkomen.

Specificaties JK acoustics DAC 65 (nieuwe)
Aantal digitale ingangen 3, 1x optisch 2x coaxiaal
Aantal digitale uitgangen 1, optisch
Aantal analoge uitgangen 1, DC geregeld
Sample frequenties 44.1, 48, 96 kHz
Digitaal formaat S/PDIF
Digitaal filter Burr Brown DF1704
Demodulator Crystal CS8414
DA-converter Burr Brown PCM1704 (2x)
Resolutie 24 bit
Frequentiebereik 10 Hz - 20 kHz (± 0.4 dB)
Kanaalscheiding beter dan 98 dB
Dynamisch bereik beter dan 93 dB
Uitgangsspanning 2,3 V-eff
Uitgangsimpedantie 47 Ohm
Totale Harmonische Vervorming 0,0045 % bij 2,3 V-eff (1 kHz)
Capaciteit voedingselco's 10.000 uF
Opgenomen vermogen 10 W
Afmetingen 210 x 80 x 385 mm (b x h x d)
Gewicht 3 kg