JK Phono 65

Algemeen

Om in het lagere segment t.ov. de Ultimate Phone toch een hoogwaardige phono versterker te hebben, is de Phono 64 ontwikkeld.

Techniek

De Phono 65 is qua techniek hetzlefde opgebouwd als de Ultimate Phono. Wezenlijke verschillen zijn dat er goedkopere componenten gebruikt zijn en een kleinere voeding.

De Phono 65 is opgebouwd uit twee aparte phonoversterkers per kanaal, waartussen de (passieve) RIAA-correctie plaatsvindt. Het signaal van een MC-element wordt niet aan de ingang van de versterker aangeboden, maar het element wordt in de schakeling opgenomen, waardoor er altijd sprake is van een optimale aanpassing van versterker aan element. De Phono 65 heeft een unieke RIAA-versterker, die bestaat uit twee discreet opgebouwde versterkertrappen, waarbij twee van de drie kantelpunten geheel gescheiden zijn. Hierdoor is het fasegedrag beter onder controle en kunnen deze elkaar onderling niet beïnvloeden. De Phono 65 maakt gebruik van complementaire uitgangen op elke versterkertrap. Daardoor is de maximale overstuurbaarheid zeer groot: de MC voorversterker heeft een overstuurbaarheidsgrens van 8 Volt.

Componenten
In tegenstelling tot de Ultimate Phono, waar componenten van de allerhoogstekwaliteit gebruikt worden, is bij de Phono 65 gekozen voor standaard componenten. De relais, die de ingangen omschakelen, zijn wel van bijzonder hoge kwaliteit: er worden per relais dubbele goudcontacten toegepast.

Aansluitingen
De Phono 65 heeft twee phono ingangen namelijk, MM (moving magnet) en MC (moving coil).

Voeding
In de Ultimate Phono wordt elke versterkertrap voor zowel + als - geheel ontkoppeld door een speciale schakeling. Hierdoor krijgen brom, vervorming en overspraak geen kans het audiosignaal aan te tasten.

Specificaties JK acoustics Ultimate Phono
MM ingang 1
MC ingang 1
Uitgangen 1
RIAA-correctie < 0,2 dB
Ingangsgevoeligheid
- MM
- MC

2,00 mV
0,15 mV
Signaal/ruisverhouding
- MM
- MC

87 dB
79 dB
Kanaalscheiding Phono: -78 dB
Afmetingen (h x b x d) 80 x 435 x 350 mm
Gewicht 4 kg