JK Ultimate DAC

Algemeen
De JK acoustics ULTIMATE DA-CONVERTER is een compromisloze DA converter met 2 coaxiale digitale ingangen, 1 optische digitale ingang, 1 coaxiale tape en 1 optische tape ingang. Daarnaast is voorzien in 1 coaxiale en 1 optische digitale tape uitgang.

Vormgeving
Aan de voorzijde van het apparaat bevinden zich de keuzeschakelaars voor de digitale source en tape ingangen. Door middel van LED's wordt informatie verstrekt over sample frequentie, deëmphasis en het aanwezig zijn van een correct digitaal signaal op een geselecteerde broningang. Tevens is een indicatie aanwezig die aangeeft of een source of tape ingang is geselecteerd. De achterzijde is voorzien van een netschakelaar, zwaar vergulde cinch aansluitingen voor de analoge uitgang en de coaxiale digitale in- en uitgangen. De optische in- en uitgangen zijn uitgevoerd met Toshlink connectoren.

Techniek
De eigenlijke DA converter bestaat uit twee 20 bits DA converters. Deze reconstrueren het originele signaal zeer nauwkeurig. Van elke converter worden de 2 Most Significant Bits (MSB) optimaal ingesteld, zodat nuldoorgangsvervorming wordt geëlimineerd en ook de kleinste audio-signalen zuiver worden weergegeven. De DA converters worden van hun informatie voorzien door een digitaal filter met 8-voudige oversampling.
De stroom-spanning omzetters en de analoge uitgangsfilters zijn geheel discreet opgebouwd. Transiënt Intermodulatie Vervorming (TIM) kan met discrete schakelingen op een effectieve wijze worden geminimaliseerd. Uitgangscondensatoren worden vermeden dankzij de toepassing van een DC-regeling, die de offsetspanning op de uitgang op 0 Volt DC houdt. Op deze manier wordt het geluidssignaal niet aangetast door de nadelige invloeden van koppelcondensatoren.
De voedingsspanningen voor de analoge elektronic worden geleverd door parallelstabilisatoren die voor elk deel van de schakeling apart zijn opgebouwd en gebufferd. Deze buffering bestaat uit speciale, door JK acoustics, geselecteerde audio condensatoren met een grote capaciteit en lage inwendige weerstand. Op deze manier wordt een zeer lage impedantie van de voeding gerealiseerd, waardoor deze zich als een bijna ideale spanningsbron gedraagt.
Voor het analoge en digitale deel worden gescheiden ringkemtransformatoren gebruikt die elk voorzien zijn van een magnetische afscherming om beïnvloeding van het audio signaal door magnetische inductie te voorkomen.

Specificaties JK acoustics Ultimate DA-converter
Aantal digitale ingangen 5, 2x optisch 3x coaxiaal
Aantal digitale uitgangen 2, 1x optisch 1x coaxiaal
Aantal analoge uitgangen 2, coaxiaal (DC geregeld)
LED indicaties sample frequenties 32, 44.1, 48 kHz
LED indicaties overige functies ERROR, SOURCE, TAPE1, TAPE2, DE-EMPHASIS
Digitaal formaat S/PDIF
Digitaal filter Burr Brown DF1700
Demodulator Yamaha YM3632B
DA-converter Burr Brown PCM63 (2x)
Resolutie 20 bit
Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz (± 0.4 dB)
Kanaalscheiding beter dan 98 dB
Dynamisch bereik beter dan 95 dB
Uitgangsspanning 2,3 V-eff
Uitgangsimpedantie 47 Ohm
Totale Harmonische Vervorming 0,003 % bij 2,3 V-eff (1 kHz)
Capaciteit voedingselco's 75.200 uF
Opgenomen vermogen 25 W
Afmetingen 450 x 100 x 380 mm (b x h x d)
Gewicht 10,5 kg