JK Ultimate Phono

Algemeen

Gedurende zeer vele jaren hebben talloze ontwerpers gepoogd plaatweergave steeds verder te verbeteren en zij zijn daarin ook vaak geslaagd. Dat analoge weergave nog lang niet tot het verleden behoort, wordt onderstreept door het feit, dat er nog steeds een groot aantal zeer kritische muziekliefhebbers is, dat zich uitsluitend tevreden stelt met de allerbeste analoge weergave. Speciaal voor dezegroep veeleisende muziekliefhebbers is de JK Ultimate Phono ontworpen. Het is een inputselector voorzien van een compromisloze phono voorversterker.

Techniek
De Ultimate Phono is opgebouwd uit twee aparte phonoversterkers per kanaal, waartussen de (passieve) RIAA-correctie plaatsvindt. Het signaal van een MC-element wordt niet aan de ingang van de versterker aangeboden, maar het element wordt in de schakeling opgenomen, waardoor er altijd sprake is van een optimale aanpassing van versterker aan element. De Ultimate Phono heeft een unieke RIAA-versterker, die bestaat uit twee discreet opgebouwde versterkertrappen, waarbij twee van de drie kantelpunten geheel gescheiden zijn. Hierdoor is het fasegedrag beter onder controle en kunnen deze elkaar onderling niet beïnvloeden. De Ultimate Phono maakt gebruik van complementaire uitgangen op elke versterkertrap. Daardoor is de maximale overstuurbaarheid zeer groot: de MC voorversterker heeft een overstuurbaarheidsgrens van 8 Volt.

Componenten
In de Ultimate Phono wordt gebruik gemaakt van electronische componenten van de allerhoogstekwaliteit. Elk onderdeel is op specificatie en geluidskwaliteit geselecteerd en wordt pas na uitvoerige beoordeling in het apparaat opgenomen. Ook de relais, die de ingangen omschakelen, zijn van bijzonder hoge kwaliteit: er worden per relais dubbele goudcontacten toegepast.

Aansluitingen
De Ultimate Phono heeft twee phono ingangen namelijk, MM (moving magnet) en MC (moving coil).

Voeding
In de Ultimate Phono wordt elke versterkertrap voor zowel + als - geheel ontkoppeld door een speciale schakeling. Hierdoor krijgen brom, vervorming en overspraak geen kans het audiosignaal aan te tasten.

Specificaties JK acoustics Ultimate Phono
MM ingang 1
MC ingang 1
Uitgangen 1
RIAA-correctie < 0,2 dB
Ingangsgevoeligheid
- MM
- MC

2,00 mV
0,15 mV
Signaal/ruisverhouding
- MM
- MC

87 dB
79 dB
Kanaalscheiding Phono: -78 dB
Afmetingen (h x b x d) 80 x 435 x 350 mm
Gewicht 6 kg